Næringshagen Midt-Troms logo

Prosjektledelse

Gjennom flere år med ulike prosjekter innen utvikling, næring og samfunn har Næringshagen Midt Troms bygget opp en unik kompetanse innen prosjektledelse.

Unik kompetanse innen prosjektledelse

Næringshagen Midt-Troms AS har vært involvert i mange ulike prosjekter siden oppstarten. Vi har god erfaring og kompetanse innenfor prosjektledelse, i både små og store prosjekter, og vi kan vise til gode resultater.

Vi tilbyr våre tjenester til aktører som trenger rådgivning i forbindelse med prosjektplanlegging og gjennomføring, samt tilbyr egne avtaler på prosjektledelse i de prosjekter hvor aktørene ønsker å benytte oss over en lengre periode.

Leverandørutvikling havbruk

Leverandørutvikling havbruk Troms er et nasjonalt SIVA-prosjekt i samarbeid med Troms Fylkeskommune. Prosjektperioden går fra 2016 til 2018 med planer om videreføring.

Prosjektets målsetting er å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/regionalt fra havbruksnæringen gjennom å styrke konkurranseevnen til lokale leverandører.

Prosjektet er et samarbeid mellom Næringshagen Midt-Troms og Halti Næringshage i Nordreisa.

Kontaktperson:

Les mer her

Regional Næringsplan

Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 er utarbeidet av Senja Næringshage AS, som et delprosjekt i Byregionprogrammet i Midt-Troms, med Lenvik kommune som prosjekteier.

Lenvik kommune utlyste våren 2017 et prosjekt med tittelen «Regional næringsplan for Midt-Troms». Senja Næringshage AS ble valgt som leverandør.

Målet med Byregionprogrammet i Midt-Troms er at samhandling og samarbeid mellom kommuner som tilhører samme byregion, kan bidra til økt vekstkraft i regionen som helhet.

Kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy utgjør byregionen Finnsnes. Alle de 8 kommunene har vedtatt deltakelse i Byregionprogrammet i Midt-Troms og i prosjektet regional næringsplan.

Les mer her

Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal vitenskapsfestival, og en møteplass mellom forskning og samfunn, som har blitt arrangert årlig siden 1994. Formålet er å styrke folks interesse og forståelse for hva forskning er, hvordan forskning foregår og hva forskningen betyr for både næringslivet og hverdagslivet. Vi  har hatt gleden av å arrangere Forskningsdagene i Midt-Troms siden 2003.

Har du spørsmål eller andre henvendelser?