Prosjektledelse

Gjennom flere år med ulike prosjekter innen utvikling, næring og samfunn har Næringshagen Midt Troms bygget opp en unik kompetanse innen prosjektledelse.

Unik kompetanse innen prosjektledelse

Næringshagen Midt-Troms AS har vært involvert i mange ulike prosjekter siden oppstarten. Vi har god erfaring og kompetanse innenfor prosjektledelse, i både små og store prosjekter, og vi kan vise til gode resultater.

Vi tilbyr våre tjenester til aktører som trenger rådgivning i forbindelse med prosjektplanlegging og gjennomføring, samt tilbyr egne avtaler på prosjektledelse i de prosjekter hvor aktørene ønsker å benytte oss over en lengre periode.

Leverandørutvikling havbruk

Leverandørutvikling havbruk Troms er et nasjonalt SIVA-prosjekt i samarbeid med Troms Fylkeskommune. Prosjektperioden går fra 2016 til 2018 med planer om videreføring.

Prosjektets målsetting er å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/regionalt fra havbruksnæringen gjennom å styrke konkurranseevnen til lokale leverandører.

Prosjektet er et samarbeid mellom Næringshagen Midt-Troms og Halti Næringshage i Nordreisa.

Kontaktperson:

Les mer her

Regional Næringsplan

Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 er utarbeidet av Senja Næringshage AS, som et delprosjekt i Byregionprogrammet i Midt-Troms, med Lenvik kommune som prosjekteier.

Lenvik kommune utlyste våren 2017 et prosjekt med tittelen «Regional næringsplan for Midt-Troms». Senja Næringshage AS ble valgt som leverandør.

Målet med Byregionprogrammet i Midt-Troms er at samhandling og samarbeid mellom kommuner som tilhører samme byregion, kan bidra til økt vekstkraft i regionen som helhet.

Kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy utgjør byregionen Finnsnes. Alle de 8 kommunene har vedtatt deltakelse i Byregionprogrammet i Midt-Troms og i prosjektet regional næringsplan.

Les mer her

Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal vitenskapsfestival, og en møteplass mellom forskning og samfunn, som har blitt arrangert årlig siden 1994. Formålet er å styrke folks interesse og forståelse for hva forskning er, hvordan forskning foregår og hva forskningen betyr for både næringslivet og hverdagslivet. Vi  har hatt gleden av å arrangere Forskningsdagene i Midt-Troms siden 2003.

Har du spørsmål eller andre henvendelser?