Næringshagen Midt-Troms logo

Norsk Katapult

Norsk Katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.

Infrastruktur for innovasjon

Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Ta kontakt med oss for å få vite mer, og om dette virkemiddelet er til hjelp for din bedrift for å komme videre i ditt utviklingsprosjekt . 

Har du spørsmål eller andre henvendelser?