Næringshagen Midt-Troms logo

Nettverk

Næringshagemiljøene er en god arena for å knytte og benytte nettverk. 

Landsomfattende kompetanse

Næringshagen Midt-Troms AS er en aktiv del av et landsomfattende kompetanse- og innovasjonsnettverk bestående av næringshager og inkubatorer i SIVA-nettverket samt andre offentlige innovasjonsaktører regionalt og nasjonalt.

Vi hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med de miljøene som kan være riktige for deg. Vi skaper relasjoner mellom bedrifter, FoU og offentlige aktører, og er å betrakte som en «forlenget arm» for virkemiddelapparat og innovasjonsmiljø i Troms fylke.

Vi skaper relasjoner i næringslivet

Næringshagemiljøene er en god arena for å knytte og benytte nettverk. Vi tilrettelegger regelmessig for nettverksarrangement og faglig oppdatering, og arrangerer forskjellige program og kurs for bedrifter på tvers av fagområder og geografi i Midt-Troms.

Gjennom vår aktivitet er vi også i god kontakt med mange av bedriftene i Midt-Troms, og vi kan også være med å formidle kontaktflater mellom potensielle samarbeids- og alliansepartnere om det skulle være behov for det.