Næringshagen Midt-Troms logo

Næringshage-
programmet

Næringshageprogrammet

Næringshageprogrammet er en nasjonal ordning som skal bidra til økt verdiskapning gjennom å legge til rette for utvikling av bedrifter i hele landet, men fortrinnsvis i distriktene.

Økt verdiskapning

Næringshageprogrammet

Midt-Troms Næringshage har siden 2001 vært operatør av Sivas næringshageprogram. Det betyr at vi mottar offentlige midler fra Siva for å hjelpe små og mellomstore bedrifter med deres utviklingsprosjekt.

Programmet er et distriktspolitisk virkemiddel fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkeskommunene, og skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. Næringshageprogrammets visjon er å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene. I inneværende program er det særlig vekt på innovasjon og nyskaping ved å fremme næringshagenes kompetanseutvikling og nettverksutvikling rettet mot nasjonale og internasjonale bedrifts- og kunnskapsmiljøer. Næringshageprogrammet er i tillegg et virkemiddel for fylkeskommunen og skal bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes

Som operatør av næringshageprogrammet mottar Næringshagen Midt-Troms AS årlig tilskudd fra Siva, som skal benyttes til å gi rabatterte rådgivningstjenester til gründere og utviklingsorienterte bedrifter i vekst. Vi kan tilby rabatterte rådgivningstjenester til bedrifter og gründere i Balsfjord, Målselv, Bardu og Salangen, i tillegg til Senja, Sørreisa og Dyrøy. Midlene gir mulighet til sterkere tilstedeværelse i en større region, og til å opprette samarbeid med flere lokale aktører. Næringshagen Midt-Troms etablerte i løpet av 2020 fast kontorsted i Næringshagebygget i Målselv. Samarbeidet med kommunene, lokale næringsforeninger og med Astafjord Utvikling i Salangen og Balsfjord Næringsutvikling er svært viktig for å kunne nå ut til bedrifter i vår region.  

Ønsker du å bli målbedrift/medlemsbedrift?

Målbedrifter som samarbeider med Næringshagen Midt-Troms får tilgang til skreddersydd rådgivning og veiledning, hjelp med forretningsutvikling og finansiering, nettverk og samarbeidspartnere, moderne kontorfasiliteter. Dette kan hjelpe bedriften din med å utvikle seg, vokse og lykkes på en bærekraftig måte.

Våre målbedrifter

Vi har mange spennende og interessante bedrifter i vår region. Næringshagen Midt-Troms AS jobber med store og små bedrifter som søker utvikling og vekst, og der vi sammen ser et potensiale.

Gjennom en målbedriftsavtale vil vi tilby våre tjenester til hjelp for våre målbedrifter. Nedenfor er et utvalg av våre målbedrifter.

Har du spørsmål eller andre henvendelser?