Næringshagen Midt-Troms logo

Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.

Bli sertifisert som miljøfyrtårn

Vår kollega Kjetil Strokkenes er kvalifisert veileder innen miljøfyrtårnsertifisering, og kan bistå din bedrift med å oppnå sertifisering som miljøfyrtårn.

Finn ut mer her

Hvem kan sertifiseres?

Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn. Vårt fokus er å bistå små til mellomstore bedrifter i Midt-Troms med sertifiseringen.

Hva er inkludert i sertifiseringen?

Mer info kommer.

Hvordan er veien frem til sertifisering?

Mer info kommer.

Har du spørsmål
angående miljøfyrtårn?