Kompetansemegling

Viste du at din  bedrift kan få gratis bistand til å identifisere mulige FoU-prosjekter og finne riktig samarbeidspartner?

Vi setter virksomheten i kontakt med relevante forskermiljøer

Næringshagen Midt-Troms har oppdraget som kompetansemegler i Midt-Troms, i samarbeid med KUPA og Norce. Vi hjelper deg med å finne ut om du har et prosjekt og kobler deg mot riktig forsker. Kompetansemegleren gir gode råd om utforming av prosjektet, og kan bidra med å finne finansiering til prosjektet.

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) Arktis har som formål å mobilisere flere bedrifter/næringsmiljø til å benytte forskning i sine utviklingsprosjekter. Ordningen er finansiert av Forskningsrådet og Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Bedrifter som ønsker å søke om forprosjektmidler, må ta kontakt med kompetansemegler eller prosjektleder i FORREGION Arktis i forkant av innsendelse av søknad.

Kontaktpersoner

Jan-Terje Jakobsen

Forretningsutvikler

Kjetil Blix Strokkenes

Forretningsutvikler