Næringshagen Midt-Troms logo

Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.

Bli sertifisert som miljøfyrtårn

Våre kollegaer Kjetil Strokkenes, Sylvi Granheim og Ina Kvalvik er kvalifisert veileder innen miljøfyrtårnsertifisering, og kan bistå din bedrift med å oppnå sertifisering som miljøfyrtårn.

Finn ut mer her

Kontaktpersoner

Kjetil Blix Strokkenes

Forretningsutvikler