Næringshagen Midt-Troms logo

Gratis Førstesamtale

Næringshagen Midt-Troms AS har avtale med de fleste kommunene i regionen om å ivareta førstelinjetjeneste for gründere og bedrifter med vekstambisjoner.

Har du en idé eller vekstambisjoner?

Næringshagen Midt-Troms ivaretar førstelinjetjeneste for gründere og bedrifter med vekstambisjoner i Senja, Sørreisa, Salangen, Dyrøy og Målselv.

Vi tilbyr gratis førstesamtale for gründere og små- og mellomstore bedrifter for å avklare behov, gi råd i oppstartsfasen og kobler deg og din bedrift mot andre relevante rådgivere eller samarbeidspartnere.

Våre målbedrifter

Vi har mange spennende og interessante bedrifter i vår region. Næringshagen Midt-Troms AS jobber med store og små bedrifter som søker utvikling og vekst, og der vi sammen ser et potensiale.

Gjennom en målbedriftsavtale vil vi kunne hjelpe din bedrift til videre vekst og utvikling. Nedenfor er et utvalg av våre målbedrifter.

Trenger du en
gratis oppstartssamtale?