Næringshagen Midt-Troms logo

Styret

Styret i Næringshagen Midt Troms AS

Styrets leder

Roy Alapnes

Daglig leder

Flakstadvåg Laks

Styremedlem

Odd-Inge Larsen

Banksjef

Midt-Troms Narvik Sparebank

Styremedlem

Elin Kanstad  

Daglig leder Kanstad

Mekaniske

Styremedlem

Hege Lian

Daglig leder

Lians Caravan

Styremedlem

Hilde Gustavsen Erstad

CEO, Sykehusapotek Nord HF

Helse Nord

Styremedlem

Erik Flå

Seniorrådgiver Innovasjon

SIVA

Varamedlem

Rakel Jensen

Ass. Direktør

Demas AS

Varamedlem

Geir-Tony Andreassen

Daglig leder

Senjastua