Næringshagen Midt-Troms logo

Våre ansatte

Næringshagen Midt-Troms hadde i 2021 10 medarbeidere, fordelt på 7,5 årsverk. Våre ansatte har bred erfaring og relevant nettverk innen vekstnæringene sjømat, reiseliv, forsvar, og solid kompetanse innen bl.a. bedriftsutvikling, strategi, økonomi og finansiering, FoU og innovasjon og prosjektutvikling, marked, kommunikasjon, prosjektledelse, kvalitet og endringsledelse.