Næringshagen Midt-Troms logo

Våre eiere og aksjonærer

Næringshagen Midt-Troms AS er et regionalt innovasjonsselskap som ble etablert i 1999 og eies av Siva, privat næringsliv i regionen og av kommunene Senja, Sørreisa og Dyrøy. Selskapet har kontorsted på Finnsnes og Bardufoss

Siva

28,63%

Senja kommune

12,11 %

Jan Fredrik Jenssen

7,12%

Sparebank1 Nord-Norge

5,27%

Sørreisa kommune

2,85%

Dyrøy kommune

2,85%

Nergård AS

2,85%

Finnfjord AS

2,85%

Ddb AS

2,85%

Vonin Refa AS

2,85%

Haldorsen AS

2,85%

Br. Karlsen Eiendom AS

5,70%

Wellington AS

1,42%

Perpetuum AS

2,14%

Finnsnes Dykk og Anleggservice AS

0,71%

Folkebladet AS

1,42%

Harila Eiendom AS

2,85%

Sparebanken Narvik

1,42%

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

2,14%

Andre

9,09%

Samarbeidspartnere