Næringshagen Midt-Troms logo

Om oss

Næringshagen Midt-Troms skal være foretrukket partner for innovasjon og næringsutvikling i regionen, og en attraktiv samarbeidspartner i nord.

Vi brenner for å utvikle regionen, og vi lykkes når bedriftene lykkes!

Næringshagen Midt-Troms

Næringshagen Midt-Troms AS er et regionalt innovasjonsselskap som ble stiftet i 1999. Vi har kontorsted på Finnsnes og på Bardufoss. Selskapet er flerfunksjonelt med komplementerende oppdrag og aktiviteter, og har fokus på bedrifts og næringsutvikling, tett på vekstnæringene sjømat, forsvar og reiseliv.

Vi tilbyr tjenester som bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver. En viktig oppgave for oss som Næringshage er å koble bedriftene opp til relevante fagmiljøer, FoU-miljøer, andre innovasjonsselskaper, investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat.

Næringshagen Midt-Troms ivaretar førstelinjetjeneste for gründere og bedrifter med vekstambisjoner i Senja, Sørreisa, Dyrøy og Målselv. Vi tilbyr gratis veiledning for gründere og små- og mellomstore bedrifter for å avklare behov, gi råd i oppstartsfasen og koble mot andre relevante rådgivere eller samarbeidspartnere.

Som Næringshage skal vi bidra til innovasjon, utvikling og bærekraftig økonomisk vekst for næringslivet og forestår etablererveiledning på oppdrag for kommunene i regionen. Vi arbeider med nærings- og samfunnsutvikling gjennom større utviklingsprosjekter, utrednings- og plan og analysearbeid på vegne av offentlige og private oppdragsgivere.

Næringshagen Midt-Troms AS er deltaker i det nasjonale Næringshageprogrammet, og har vært det siden 2001. Programmet er et distriktspolitisk virkemiddel og har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene.

Næringshageprogrammets visjon er å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene.

I inneværende program er det særlig vekt på innovasjon og nyskaping ved å fremme næringshagenes kompetanseutvikling og nettverksutvikling rettet mot nasjonale og internasjonale bedrifts- og kunnskapsmiljøer.

Som kvalifisert deltager i Næringshageprogrammet er Næringshagen Midt-Troms AS operatør for Sivas næringshageprogram. Vi mottar årlig innovasjonsstøtte som skal forbrukes på bedrifter, og klyngestøtte fra SIVA.

Finn ut mer om oss

Som Næringshage jobber vi med bedriftsutvikling på dine premisser – praktisk, konkret og resultatorientert. Nå er vi på landsbasis 40 næringshager med 1000 bedrifter.

Samarbeidspartnere