Næringshagen Midt-Troms logo

Målbedrifter

Vi jobber på lag med bedriftene og andre næringsaktører i hele Midt-Troms. Våre medlemsbedrifter kommer fra alle typer bransjer, næringer og industrier.