Næringshagen Midt-Troms logo

JM Hansen AS

JM Hansen AS er en familieeid elektro og automasjonsbedrift, etablert i 1925. JM er lokalt eid fra Tromsø i Nord-Norge, og jobber innen mange segmenter ( fartøy, havbruk, hus og hjem, industri, infrastruktur, samferdsel, næring, prosjekt bygg og eiendom). Havbruk er et viktig satsingsområde for oss.

JM Hansen som deltaker i Leverandørutvikling Havbruk Nord

JM har deltatt i Leverandørutvikling Havbruk Nord hvor næringshagene har prosjektledelsen siden 2016. Denne arenaen har gitt et godt nettverk og økt forståelse for oppdretternes behov, og de har hatt sterk vekst innen havbruk de siste årene. Bedriften har fokus på utvikling av nye løsninger, og jobber særlig med foringsoptimalisering –slik at oppdretteren har mer tid til fisken. Næringshagen har bidratt i dette arbeidet, både med å koble oss tettere mot kundene og deres behov, og bistå oss med finansiering gjennom bl.a SkattFUNN og mot Forskningsrådet sine virkemidler.

Hans-Ole Nordahl forteller: – Vi anbefaler andre bedrifter med utviklingsplaner om å kontakte næringshagen. De har relevant nettverk regionalt og nasjonalt, og kompetanse både om oppdrettsnæringen og om muligheter og utfordringer for leverandører, og innen prosjektutvikling og virkemidler for forskning og utvikling.

Del gjerne med kjentfolk

E-POST
Print
LinkedIn
Facebook

Har du spørsmål eller andre henvendelser?

Ønsker du å bli målbedrift?

Som medlemsbedrift får du tilgang til en gode råd, en rekke goder og mye mer som vil hjelpe deg på veien til etablert selskap.