Næringshagen Midt-Troms logo

Helårlig fergesamband Andøy – Senja

Næringshagen Midt-Troms og Egga Utvikling arrangerte desember 2022 oppstartsmøte av prosjektet «Helårlig fergesamband Andøy – Senja».

Driften av Andenes-Gryllefjordferga er i dag sesongbasert, hvor ferga bare går på sommerstid. Da det er stort ønske og behov for å utvide dette til et helårstilbud er det derfor igangsatt prosjekt for å utvide ferga Andenes-Gryllefjord til helårsferge.

Andøy kommune og Senja kommune er oppdragsgivere og pådrivere for prosjektet, og bakgrunnen om å utvide tilbudet med en helårsferge gir ordførerne i kommunene utrykk for at vi ønsker å legge til rette for turisme, næringsliv og knytter regionene tettere sammen. Prosjektet vil føre med seg flere spennende synergier hele året for Nord-Norge.

På oppstartsmøtet fikk Julia Holm fra Egga Utvikling og Sylvi Granheim fra Næringshagen Midt-Troms med seg flere relevante samarbeidspartnere som skal bidra inn i prosjektet.

Dette er første gang Egga Utvikling og Næringshagen Midt-Troms samarbeider med prosjekt, og det er svært positivt at vi får til et samarbeid på kryss av Andfjorden Begge partene ser frem til et bra og spennende samarbeid videre!

Del gjerne med kjentfolk

E-POST
Print
LinkedIn
Facebook

Har du spørsmål eller andre henvendelser?

Ønsker du å bli målbedrift?

Som medlemsbedrift får du tilgang til en gode råd, en rekke goder og mye mer som vil hjelpe deg på veien til etablert selskap.