Næringshagen Midt-Troms logo

Bli målbedrift eller medlemsbedrift

Dersom vi finner felles interesse for samarbeid kan din bedrift bli målbedrift eller medlemsbedrift hos oss. 

Kvalifikasjonskrav

Alle kan bli medlemsbedrift. Som medlemsbedrift får du tilgang til rådgiverressurser i Næringshagen Midt Troms og et landsdekkende nettverk av andre næringshager. Du vil også få rabatt og tilgang på våre arrangement, kurs, workshops og andre fora i næringshagens regi. 

For å kvalifisere til å bli målbedrift må bedriften ha en idè til utvikling og vekst, enten som nystartet bedrift (gründer) eller videreutvikling av eksisterende bedrift. Det er også et krav om at bedriften må være i SMB-segmentet (små og mellomstore bedrifter). Sammen forsøker vi å finne felles interesser for et videre samarbeid. Et eventuelt samarbeid reguleres ut fra vår målbedriftsavtale.

 

Som målbedrift får du

 • Tilgang til kompetent rådgivning fra en eller flere av våre rådgivere
 • Tilgang til relevant nettverk
 • Årlig utviklingssamtale
 • Rabatt på næringshagens ordinære timepris
 • Rabatt på møter, kurs, workshops, studier og andre arrangementer i næringshagens regi.
 • Rabatt på andre innkjøpte innovasjonsstøttetjenester etter nærmere avtale.
 • Gratis profilering på Næringshagen Midt-Troms sin nettside og andre digitale flater
IMG_4133

Priser

Målbedriften betaler en årlig deltakeravgift til næringshagen basert på antall årsverk i virksomheten. Deltakeravgiften og ordinær timepris kan justeres med tre måneders varsel.

Nyetablerte

Bedrifter under to år
kr 3.500 /pr. år

0 – 5 årsverk

-
kr 4.500 /pr. år

Over 5 årsverk

-
kr 6.500 /pr. år

Målbedrifter får inntil 75% rabatt på ordinær timepris. Ordinær timepris er kr. 1.450 kr. I praksis betyr dette at bedriften betaler kr. 362,50 pr time i egenandel, mens resten betales av næringshageprogrammet.

Som medlemsbedrift får du

 • Tilgang til rådgiverressurser i
  Næringshagen Midt Troms og et
  landsdekkende nettverk av andre
  næringshager.
 • Rabatt og tilgang på arrangement,
  kurs, workshops og andre fora i
  næringshagens regi.

Priser

Medlemsbedrifter betaler en årlig kontigent til næringshagen basert på antall årsverk i virksomheten. Som medlem får man redusert pris på våre kurs og workshops med mer. 

Nyetablerte

Bedrifter under to år
kr 1.500 /pr. år

0 – 5 årsverk

-
kr 3.000 /pr. år

Over 5 årsverk

-
kr 5.000 /pr. år

20+ årsverk

-
kr 10.000 /pr. år

Har du spørsmål knyttet til målbedrift eller å bli medlem?