Næringshagen Midt-Troms logo

Amarin AS

Amarin driver med import av elektriske artikler for videresalg og eget fiskemottak hvor det produseres fiskeprodukter. 🌊⚓️🎣

Amarin har vært målbedrift hos Næringshagen, hvor vi har vært en sparringspartner for Arne Mathisen(Daglig leder) og hjulpet han med blant annet Forretningsplan, søkt finansiering, budsjettering og kapitalbehov. Han forteller at Næringshagen har vært en viktig samarbeidspartner som han gjerne skulle tatt kontakt med tidligere. Han gir uttrykk for at det har vært positivt å få folk med kompetanse til å bistå han med sine prosjekter. 👏🏼📈

Gjennom et eget fiskemottak og en egen sjark til sjøs ønsker Arne å bidra til at mer av verdiskapningen legges igjen i regionen, og dermed at flere arbeidsplasser kan skapes.🎣⛴

Arne forteller..

Arne sier: -Gjennom god tilgang på råvarer gjennom eget fiske, egnede lokaler og rimelig produksjonsutstyr har vi satt i gang med småskalaproduksjon av noen få fiskeprodukter. Produksjonen skal foregå ved kaianlegg på Gottesjord i Sørreisa kommune, og planen er å bygge opp en egen merkevare knyttet til lokal og håndlaget fiskemat uten industriell tilnærming. Historiefortellingen om den lokale fiskeren og kulturen vil bli et viktigtema i merkevarebyggingen.

Del gjerne med kjentfolk

E-POST
Print
LinkedIn
Facebook

Har du spørsmål eller andre henvendelser?

Ønsker du å bli målbedrift?

Som medlemsbedrift får du tilgang til en gode råd, en rekke goder og mye mer som vil hjelpe deg på veien til etablert selskap.