Næringshagen Midt-Troms logo
Vi hjelper deg med

Med hjertet i distriktene.

Næringshagen Midt Troms har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene.

Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

I samarbeid med Forskningsrådet arrangerer vi prosjektverksted for våre målbedrifter og andre interessenter. Varighet 1/2 dag. Tenker du å

Næringshagen Midt- Troms arrangerer høsten 2023 Lederkurs for mellomledere og personalansvarlige i små og mellomstore bedrifter.  Kurset passer for

Næringshagen Midt- Troms arrangerer høsten 2023 Excel kurs  Kurset passer for deg som vil friske opp dine Excel kunnskaper

Velkommen til frokostmøte om FREMTIDENS ENERGI Næringshagen Midt-Troms har i Forbindelse med årets Forskningsdager gleden av å inviteretil frokostmøte

Referanser

Samarbeidspartnere

Har du en
nyskapende idé?