Næringshagen Midt-Troms logo
Vi hjelper deg med

Med hjertet i distriktene

Næringshagen Midt-Troms har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene.

Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

Referanser

Samarbeidspartnere

Har du en
nyskapende idé?