Næringshagen Midt-Troms er et regionalt innovasjonsselskap som arbeider for vekst og utvikling. Vi bringer idé, kompetanse og kapital sammen, vi jobber bedriftsinternt med konkrete oppdrag og prosjekter, vi gjør plan- og analyseoppdrag, vi leder utviklingsprosjekter og jobber tett på vekstnæringene sjømat, forsvar og reiseliv. Deler av vårt arbeid er knyttet til det nasjonale næringshageprogrammet, et bedriftsrettet virkemiddel som skal bidra til økt nasjonal verdiskapning.  Leverandørutvikling Havbruk Nord er en arena for å styrke leverandørnæringen til havbruksnæringen i nord. Totalt deltar nærmere 50 bedrifter fra hele Troms og nordre Nordland; havbruksbedrifter, leverandører og en rekke kunnskapsmiljøer. Prosjektet ledes av næringshagene i Troms. 

Vi har mange spennende oppdrag, og søker nå en forretningsutvikler innen sjømat- og leverandørnæringer.

Les mer om stillingen her: Forretningsutvikler sjømat og leverandørnæringer:https://jobzone.no/ledige-stillinger/64348