Hva sitter du igjen med som deltager?

Bedriftene som deltar lærer nye og spennende måter å jobbe med omstilling, innovasjon og produktutvikling, der også̊ prinsipper for bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene. Du får mange praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og lønnsomme opplevelser i egen bedrift. Hva er trendene og drivkreftene i opplevelsesøkonomien, og hvordan skaper du bærekraftige opplevelser? Hva skal til for at nettopp din bedrift blir attraktiv for lønnsomme gjester, og hvordan kan du utvide sesongen og skape lønnsom helårsdrift?

Deltagelse gir deg også økt kjennskap til andre reiselivsbedrifter i regionen. Gjennom vekstprogrammet vil vi sette fokus på samarbeidsmuligheter mellom reiselivsbedrifter, og på å utvikle nye og attraktive produkter fra innland til kyst. Vekstprogrammet har en praktisk tilnærming og deltakerne vil arbeide med utvikling av egen bedrift. Mellom samlingene vil deltakerne ha tilgang til en egen forretningsutvikler fra næringshagen som skal bidra til at bedriften får etablert en bærekraftig vekstplan for sin bedrift.

Hvem passer programmet for?

Ledere og/ eller andre nøkkelpersoner i små og mellomstore reiselivsbedrifter med helårsdrift eller som har ambisjoner om tilbud hele året.

Praktisk informasjon

Når og hvor?

Vekstprogrammet går over 5 samlinger á 1 og 2 dager, og inkluderer kursene «Opplevelseskurset» og «Bli god på nett» fra Innovasjon Norge. Første samling blir 6 og 7 Desember på Senja. Det er Pål Medhus fra Høve Støtt som leder oss gjennom denne samlingen.

1.Samling: 6.-7. desember – Senja

2.Samling: 14 desember - UTSETTES

3.Samling: Januar - Målselv

4.Samling: Februar -

5. Samling: Mars -

 

Opplevelseskurset «Høve støtt» - en grunnstein i all reiselivsutvikling. 

– Pål Medhus

            Kurset har en praktisk tilnærming og et innovasjon og næringsutviklingsperspektiv.

Kurset fokuserer på;

 • En grunnleggende innføring i opplevelsesøkonomi
 • En grunnleggende innføring i bærekraftig reiselivsutvikling
 • Hvilke drivkrefter påvirker etterspørselen etter opplevelser
 • 8 praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og bærekraftige opplevelser i egen bedrift.

 

«Fra grunder til bedriftsleder.» - Øivind Søreng

            Kurset fokuserer på;

 • Grunder til bedriftsleder.
 • Økonomi
 • Ledelse
 • Styrearbeid

 

 Bli god på nett  - Kreativ industri  - Kreativ Industri

 • Hvordan utnytte sosiale medier i markedsføringen
 • Søkemotoroptimalisering
 • Hvordan skrive på nett, billedbruk og film
  • Virksomhetene får også en digital helsesjekk, og 1 rådgivningstime.

 

Produktutvikling og pakketering – Visit Senja Dan

Kurset fokuserer på;

 • Hvordan ser det fremtidige markedet ut? 
 • Hvilke produkter ønsker fremtidens gjester? Bærekraft, kvalitetssikring
 • Hvordan kommer charter til se ut? Storskala grupper vs FIT
 • Fungerer nåværende pakketering; kan vi tenke nytt?
 • Hvordan vil gjestene booke?
 • Kanselleringsfrister?
 • Lengde på opphold i området? Hvordan få gjestene til å bli, istedenfor gjennomfart?

 

Hva koster det? Programmet har en egenandel på kr 2000 pr person. Inkludert servering , ev overnatting dekkes selv av deltager. Verdien på kurset pr deltager er på kr 40 000. Programmet er delfinansiert av Innovasjon Norge og av SIVA. Påmelding Det er maksantall på 20 deltakere så her er det første mann til mølla!

Påmeldingen er bindende, innen 21 november. Påmelding klikk her Ev spørsmål rettes til; sylvi.granheim@midttromsnh.no