Har du en idè som du ønsker å gjøre noe med? Vi bistår deg på veien fram mot et konsept som gjør deg godt rustet til å starte din egen bedrift, herunder:

·       Utvikling av forretningsidè

·       Utarbeidelse av forretningsplan

·       Utarbeidelse av budsjett

·       Etablering av selskap

·       Organisering av drift

·       Markedsavklaring

·       Undersøke finansieringskilder <link>

·       Søke aktuelle samarbeidspartnere

·       Tilgjengeliggjøre nettverk

·       Finne investorer

 

Dersom vi finner felles interesser for samarbeid blir din bedrift en målbedrift hos oss, og bedriften kvalifiserer dermed til næringshageprogrammet. Les mer om målbedrift og næringsprogrammet her.