Næringshagen Midt-Troms har mange samarbeidspartnere. Noen av disse er: