Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 er utarbeidet av Senja Næringshage AS, som et delprosjekt i Byregionprogrammet i Midt-Troms, med Lenvik kommune som prosjekteier. Lenvik kommune utlyste våren 2017 et prosjekt med tittelen «Regional næringsplan for Midt-Troms». Senja Næringshage AS ble valgt som leverandør. Målet med Byregionprogrammet i Midt-Troms er at samhandling og samarbeid mellom kommuner som tilhører samme byregion, kan bidra til økt vekstkraft i regionen som helhet. Lenvik kommune med de sju nabokommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy utgjør byregionen Finnsnes. Alle de 8 kommunene har vedtatt deltakelse i Byregionprogrammet i Midt-Troms og i prosjektet regional næringsplan.

Her kan du lese rapporten Regional Næringsplan for Midt-Troms.