Næringshagen Midt-Troms AS har vært involvert i mange ulike prosjekter siden oppstarten. Vi har god erfaring og kompetanse innenfor prosjektledelse, i både små og store prosjekter, og vi kan vise til gode resultater.
 

Vi tilbyr våre tjenester til aktører som trenger rådgivning i forbindelse med prosjektplanlegging og gjennomføring, samt tilbyr egne avtaler på prosjektledelse i de prosjekter hvor aktørene ønsker å benytte oss over en lengre periode.

Les mer om noen av våre pågående og gjennomførte prosjekter i venstremenyen.