Mange bedrifter i regionen er berørt av situasjonen med korona-viruset. Vi anbefaler derfor at alle våre målbedrifter gjør kontinuerlige vurderinger rundt egen situasjon. Vi holder oss oppdatert på ulike tiltakene myndighetene setter inn for å avhjelpe næringslivet. Om du har behov for en gjennomgang av din bedrifts situasjon og hvilke tiltak som kan iverksettes, ta kontakt med oss.

Ekstraordinære kommunale kompensasjonsordninger for lokalt næringsliv

Kommunene i regionen er tildelt et beløp for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene som tidligere er utlyst. Tilskuddet er ment å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak pr februar 2021.  Kommunene gjør egene prioriteringer, og retningslinjer kommer fortløpende. Sjekk nettsiden til din kommune eller kontakt næringsavdelingen eller oss i Næringshagen om du har spørsmål. 

Bardu kommune, søknadsfrist 5.april. 

Målselv kommune, søknadsfrist 12.april: Les mer her

Senja kommune, søknadsfrist 15.mai. Les mer her

Dyrøy kommune, søknadsfrist 3.mai. Les mer her 

Salangen kommune, søknadsfrist 16.mars og 25.mai: Les mer her

Alle søkere skal være i kontakt med Astafjord Utvikling før søknad sendes.

Øvrige kommuner - oppdatert info kommer. 

Se for øvrig regionalforvaltning.no, eller kommunenes hjemmesider. 

Kompensasjonsordning for næringslivet

Ordningen gjelder fra september 2020 til februar 2021. Søknadsfrist for tilskuddsperiodene september–oktober og november–desember 2020 er forlenget til 15. juni 2021.

Regjeringen foreslår at ordningen skal gjelde for perioden 1. september 2020 – 31. juni 2021. Ordningen blir driftet av Brønnøysundregistrene.

På denne siden kan du finne oppdatert informasjon, og beregne om din bedrift er i posisjon for ordningen.

https://kompensasjonsordning.brreg.no/

Bedriftsintern opplæring (BIO)

Det er nå mulig å søke støtte til bedriftsintern opplæring fra fylkeskommunen. Ordningen lå tidligere hos NAV, men ble overført til fylkeskommunen 1. januar 2020. Staten har nå tilført mer penger, som en del av krisepakkene i forbindelse med koronakrisen. Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av egne ansatte.

Ta gjerne kontakt med oss i næringshagen for nærmere informasjon eller les mer her:

www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/skole-og-opplaring/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Staten har etablert en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Formålet med lønnstilskuddsordningen er å forsterke etterspørselen etter arbeidskraft på vei ut av krisen og bidra til at bedrifter kan forberede seg for en tid hvor det igjen kan være mer normal aktivitet.

Ordningen gjaldt i første omgang for fem måneder i 2020. Denne ordningen er utløpt, og fristen for å søke tilskudd er løpt ut. Den nye ordningen gjelder bedrifter som tar permitterte tilbake i arbeid i perioden 15.mars til 30.juni 2021. Det vil bli vurdert om ordningen skal forlenges.

Søknadsportalen vil være åpen i periodene 3-31.mai og 1-30 september. Veiledning til vilkårene for ordningen vil bli tilgjengelig etter at lov og forskrift er vedtatt.

Les mer her: https://www.skatteetaten.no/lonnsstotte/

Ta kontakt med oss i Næringshagen om din bedrift har behov for bistand, eller om du ønsker en prat.

  • Åsta Sortland, daglig leder. Tlf: 99490813, epost: aasta.sortland@midt-tromsnh.no. 
  • Jan-Terje Jakobsen, forretningsutvikler. Tlf. 99208412, epost: jan-terje.jakobsen@midt-tromsnh.no
  • Øivind Søreng, forretningsutvikler. Tlf: 47849888, epost: oivind.soreng@midt-tromsnh.no
  • Stefan Paulsen, forretningsutvikler. Tlf: 90974507, epost: stefan.paulsen@midt-tromsnh.no
  • Elin Byberg, prosjektleder. Tlf. 9778541,epost: elin.byberg@midt-tromsnh.no 
  • Irene Lange Nordahl, prosjektleder:  Tlf.  975795098, irene.nordahl@midt-tromsnh.no