Næringshagen Midt-Troms AS er et innovasjonsselskap som ble stiftet i 1999. Selskapet har kontor på Finnsnes.

 

Næringshagen Midt-Troms AS er deltaker i det nasjonale Næringshageprogrammet, og har vært det siden 2001.  Programmet er et distriktspolitisk virkemiddel fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkeskommunene, og skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. SIVA er nasjonal operatør for programmet. 

 

Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

 

Programmets visjon er å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene.

 

I inneværende program er det særlig vekt på innovasjon og nyskaping ved å fremme næringshagenes kompetanseutvikling og nettverksutvikling rettet mot nasjonale og internasjonale bedrifts- og kunnskapsmiljøer.

 

Som kvalifisert deltager i Næringshageprogrammet er Næringshagen Midt-Troms AS operatør for Sivas næringshageprogram. Vi mottar årlig innovasjonsstøtte som skal forbrukes på bedrifter, og klyngestøtte fra SIVA.