Mange bedrifter i regionen berørt av situasjonen med korona-viruset, eller vil bli det. Vi anbefaler derfor at alle våre målbedrifter gjør vurderinger rundt egen situasjon.  Vi i Næringshagen Midt-Troms ønsker å bistå dere - og  i en periode vil vi kunne tilby kostnadsfri rådgivning rundt dette. 

Vi holder oss oppdatert på ulike tiltakene myndighetene nå setter inn for å avhjelpe næringslivet. Om du har behov for en gjennomgang av din bedrifts situasjon og hvilke tiltak som kan iverksettes, ta kontakt med oss. Det er også viktig at utviklingsarbeidet ikke stopper opp nå, for vi kommer til å returnere til normalen!

Vi  ønsker også gjerne tilbakemeldinger fra bedrifter på hvilke tiltak dere trenger på kort og lang sikt, slik at vi kan bistå dere på en best mulig måte fremover, og gi innspill til regionale og nasjonale myndigheter. 

Nyttige linker for bedrifter:

Om kontaktstøtteordning for bedrifter

http://www.midt-tromsnh.no/kontantstoette-til-bedrifter-og-hjelp-fra-naeringshagen.6165432-477324.html

Ta kontakt med oss:

  • Åsta Sortland, daglig leder. Tlf: 99490813, epost: aasta.sortland@midt-tromsnh.no. 
  • Jan-Terje Jakobsen, forretningsutvikler. Tlf. 99208412, epost: jan-terje.jakobsen@midt-tromsnh.no
  • Øivind Søreng, forretningsutvikler. Tlf: 47849888, epost: oivind.soreng@midt-tromsnh.no
  • Stefan Paulsen, forretningsutvikler. Tlf: 90974507, epost: stefan.paulsen@midt-tromsnh.no
  • Elin Byberg, prosjektleder. Tlf. 9778541,epost: elin.byberg@midt-tromsnh.no 
  • Irene Lange Nordahl, prosjektleder:  Tlf.  975795098, irene.nordahl@midt-tromsnh.no