Ny tildelingsrunde med kommunal kompensasjonsordning for Salangen kommune

Salangen kommune har fått tildelt kr 272 000 i en sjette runde til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som igjen rammes av nye smittevernstiltak. Søknad om støtte sendes i eget skjema i regionalforvaltning.no, og blir behandlet av næringsutvalget 10. februar 2022. Søknadsfrist 23. januar.

Startside (regionalforvaltning.no)

Ny tildelingsrunde med kommunal kompensasjonsordning for Senja kommune

Senja kommune har fått tildelt 1 231 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer. Frist for å søke om midler er 12. januar 2022.

Startside (regionalforvaltning.no)

Ny tildelingsrunde med kommunal kompensasjonsordning for Sørreisa kommune

Sørreisa kommune har fått tildelt 299 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer. Frist for å søke om midler er 16. januar 2022.

Startside (regionalforvaltning.no)

Ny tildelingsrunde med kommunal kompensasjonsordning for Målselv kommune

Målselv kommune har i tildelingsbrev 22. desember 2021 fått tildelt kr. 942.000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Søknadsfrist er 21. januar 2022.

Startside (regionalforvaltning.no)

Ny tildelingsrunde med kommunal kompensasjonsordning for Bardu kommune

Bardu kommune har fått tildelt kr. 544.000 til kommunal kompensasjonsordning,     (6. tildeling) til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Startside (regionalforvaltning.no)

Ny tildelingsrunde med kommunal kompensasjonsordning for Dyrøy kommune

Dyrøy kommune har fått tildelt 288 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer. Frist for å søke om midler er 07.02.2022.

Startside (regionalforvaltning.no)

Ny tildelingsrunde med kommunal kompensasjonsordning for Balsfjord kommune

Balsfjord kommune har fått tildelt 659 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer. Søknadsfrist 30. januar.

Utlysning av tilskuddsmidler: Kompensasjonsordning — Balsfjord Næringsutvikling (balsfjordnu.no)