Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Ta kontakt med oss for å få vite mer om Norsk Katapult, og om dette virkemiddelet er til hjelp for din bedrift for å komme videre i ditt utviklingsprosjekt . Sjekk også Norsk Katapult.