I samarbeid med UiT, KUPA og Halti Næringshage har vi  gleden av å invitere til bransjetreff for reiselivet 19. November på Finnsnes (samt i  Harstad, Tromsø og Lyngen).

På bransjetreffet ønsker vi å samle reiselivsnæringen for sammen å tenke muligheter for vekst, morgendagens reiseliv og hvordan forskning kan bidra til innovasjon og produktutvikling i reiselivet. 

Du får høre fra dyktige forelesere fra UiT og Mimir som innleder om  Kulturarv i opplevelsesproduksjon, morgendagens reiseliv, bærekraftig verdiskapning og ikke minst verdien av samarbeid.  Etter lunsj blir det workshop der utviklingstiltak i din bedrift, og samarbeidsprosjekter i din region står i fokus. Dagen avsluttes med informasjon om ulike virkemidler.  

Arrangementet er finansiert av leverandørutviklingsprogrammet N2 og arrangeres sammen med andre kompetansemeglere i fylket.

Næringshagen Midt-Troms har oppdraget som kompetansemegler i Midt-Troms, i samarbeid med KUPA og Norce. Vi hjelper deg med å finne ut om du har et prosjekt og kobler deg mot riktig forsker. Kompetansemeglere gir gode råd om utforming av prosjektet, og kan bidra med å finne finansiering til prosjektet. Ordningen er en del av FORREGION Troms og Finnmark, og er finansiert av Forskningsrådet og Troms og Finnmark Fylkeskommune.  

Link til påmelding finner du her: Påmelding til Nettverksmøte Reiseliv (google.com)

 

Skjermbilde (37).png