Næringshageprogrammet er en nasjonal ordning som skal bidra til økt verdiskapning gjennom å legge til rette for utvikling av bedrifter i hele landet, men fortrinnsvis i distriktene. Programmet skal legge til rette for bedriftsetableringer, samt videreutvikling og vekst i etablerte bedrifter.

Som kvalifisert deltager i Næringshageprogrammet er Næringshagen Midt-Troms AS operatør for SIVA sitt næringshageprogram. Vi mottar årlig innovasjonsstøtte som skal forbrukes på bedrifter, og klyngestøtte fra SIVA. 

Innovasjonsstøtten tilgjengeliggjøres gjennom at våre rådgivere tilbyr sin kompetanse til rabatterte priser. Bedriften betaler en egenandel, mens resten dekkes av SIVA sin innovasjonsstøtte.

Bedrifter som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet blir definert som målbedrift i Næringshagen Midt-Troms. Les mer om målbedrift her.