Leverandørutvikling havbruk Troms er et nasjonalt SIVA-prosjekt i samarbeid med Troms Fylkeskommune. Prosjektperioden går fra 2016 til 2018 med planer om videreføring.

 

Prosjektets målsetting er å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/regionalt fra havbruksnæringen gjennom å styrke konkurranseevnen til lokale leverandører.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Næringshagen Midt-Troms og Halti Næringshage i Nordreisa.

 

Kontaktperson: Irene Lange Nordahl.

 

Les mer på prosjektets egen nettside.

 

Se også facebooksidene til Næringshagen Midt-Troms og Halti Næringshage.