Næringshagen Midt-Troms arrangerer aktuelle kurs/kompetanseheving for målbedrifter og andre interesserte. Vi tar gjerne imot innspill fra våre samarbeidspartnere på hvilken tematikk det er behov for å belyse. Planlagte kurs/kompetansehevinger vil bli publisert her og på facebook løpende.