Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kurs og kompetansetilbud

Næringshagen Midt-Troms arrangerer aktuelle kurs/kompetanseheving for målbedrifter og andre interesserte. Vi tar gjerne imot innspill fra våre samarbeidspartnere på hvilken tematikk det er behov for å belyse. Planlagte kurs/kompetansehevinger vil bli publisert her og på facebook løpende. 

Digitalt SkatteFUNN-seminar

Tidspunkt: Torsdag 22.juni kl.09:00-10.15 

 
Næringshagen Midt-Troms inviterer i samarbeid med Forskningsrådet og Regionalt Forskningsfond Arktis til digitalt SkatteFUNN-seminar.
 
Vår målbedrift Bioform forteller om sine erfaringer med SkatteFUNN, og du får høre mer om ordningen fra ekspertene hos Forskningsrådet.  Du får også informasjon om regionale virkemidler for forskning og utvikling, og om kompetansemegling, hvor din bedrift kan få gratis bistand til å identifisere mulige FoU-prosjekter og finne riktig samarbeidspartner. En kompetansemegler bistår med å diskutere prosjektideer og setter virksomheten i kontakt med relevante forskermiljøer.
 
SkatteFUNN kan bidra med finansiering når: 
Din bedrift skal utvikle nye eller bedre produkter, tjenester  eller produksjonsprosesser
Dere har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen
Bedriften din har nytte av resultatet
 
Bedrifter kan gjennom SkatteFUNN få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.
For mer info kontakt kjetil.strokkenes@midt-tromsnh.no. 
 

Webinar om krisehåndtering i bedrifter 

I samarbeid med BI har næringshagene fått utarbeidet et webinar som setter fokus på kriser og krisehåndtering i små og mellomstore bedrifter. Kriser har både personlige aspekter for bedriftsleder, og det er en krevende prosess for bedriften.  Innledere Frode Solberg og Ketil Hveding er forelesere fra BI med lang erfaring med krisehåndtering i bedrifter.   Webinaret er i opptak og kan sees når det passer. 

https://www.youtube.com/watch?v=i_ubp6ddDs8&t=232s

WEBINARER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG MULIGHETER FOR LEVERANDØRER I FORSVARSSEKTOREN

Gjennom prosjektet Leverandørutvikling Forsvar inviterer vi til kompetanseheving og nettverksbygging innen offentlige anskaffelser, i tett samarbeid med NHO, Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) og Konkurransetilsynet.  Målgruppen for webinarene er små og mellomstore bedrifter som vil lære mer om forsvarsmarkedet eller andre offentlige markeder.

Prosjektet er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune, og vi samarbeider med Arctic Logistics,  Sapmi Næringshage og Troms og Finnmark fylkeskommune, NHO, FLO, Forsvarsbygg. 

Les mer om aktuelle tilbud her.