Forskningsdagene er en nasjonal vitenskapsfestival, og en møteplass mellom forskning og samfunn, som har blitt arrangert årlig siden 1994. Formålet er å styrke folks interesse og forståelse for hva forskning er, hvordan forskning foregår og hva forskningen betyr for både næringslivet og hverdagslivet. Vi  har hatt gleden av å arrangere Forskningsdagene i Midt-Troms siden 2003.

Temaet i 2018 er oppvekst.  Les mer her.