Næringshagen Midt-Troms AS har avtale med de fleste kommunene i regionen om å ivareta førstelinjetjeneste for gründere og bedrifter med vekstambisjoner. Vi tilbyr en gratis oppstartsamtale for etablerere og små- og mellomstore bedrifter for å avklare behovet og nytten av videre samarbeid. Pr 1.1.19 har vi avtale med Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Målselv og Balsfjord.

 

Dersom vi finner felles interesse for videre samarbeid kan bedriften bli målbedrift hos oss. Les mer om målbedrift her.