Vi inviterer arbeidsgivere i Midt-Troms til felles jobbslippkampanje for regionen høsten 2021.  

Kampanjen skal skape oppmerksomhet og interesse både i og utenfor Midt-Troms. Vi ønsker å teste om felles stillingsutlysning/jobbslipp i større grad vekker de unge voksnes interesse, og om det fører til flere søknader enn om bedrifter og organisasjoner utlyser stillinger enkeltvis. Ofte er det to stykker som har behov for ny jobb når et par skal etablere seg i regionen, og en felles jobbslippkampanje bidrar til å synliggjøre muligheter på tvers av bedrifter, bransjer og sektorer.

Målet er flest mulig søkere til stillingene, og å nå mulige arbeidstagere utenfor Midt-Troms regionen og landsdelen. Målgruppen er unge voksne (20-40 år), både «hjemflyttere» med tilknytning til området, og «tilflyttere». Etter hver kampanje vil vi analysere effekter, både i form av kvantitative målinger (treff, visninger og delinger, geografisk spredning mm.)  og kvalitative intervjuer med bedriftene og en referansegruppe.

Praktisk info:

Det blir gjennomført to jobbslippkampanjer, en i ultimo august og en i september/oktober.

Frist for å melde inn stillinger vil være hhv. 15 august og 15.september.  Hver kampanje vil presentere en liste med 10-20 profilerte stillinger.

Kampanjene vil ta utgangspunkt i en enkel «landingsside» hvor de aktuelle stillingene blir synliggjort, med informasjon om Midt-Troms regionen. Ved å klikke på den enkelte stilling kommer man direkte til stillingsannonsen og/eller videre til arbeidsgiverens nettside.

Et eksempel fra en slik felles «jobbslipp» annonse er fra Bodø i vinden. Her er stillingsutlysning for juni 2021. 10 ledige stillinger juni | Bodø i Vinden (www.bodo.no).

Vi samarbeider med Folkebladet i prosjektet, og kampanjene vil basers på kjøpt annonsering i Folkebladets nasjonale medienettverk (digitale annonser), og man vil benytte sponsede innlegg og delinger sosiale medier som Facebook og Instagram for å spre kampanjen.

Å delta med en stillingsannonse i kampanjen er gratis for bedrifter og organisasjoner. Prosjektet dekker alle kostnadene til annonsering og analyse. Arbeidsgiver utarbeider selv innholdet i stillingsannonsen.  

Vi håper din bedrift eller organisasjon har lyst å bli med på denne testen! Ønsker du mer info eller vil melde inn aktuelle stillinger -  kontakt Elin Byberg elin.byberg@midt-tromsnh.no.

Pilotprosjektet omdømme og rekruttering i Midt-Troms er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune, og er et samarbeid mellom Senja kommune, personalnettverket i kommunene i Midt-Troms, Næringshagen Midt-Troms og Studiesenteret Midt-Troms.