Ser du en mulighet for utvikling og vekst i din bedrift, eller ønsker du å undersøke muligheten for å få det til? Har bedriften din stagnert, og du ønsker å gjøre grep for å komme i posisjon igjen? Vi bistår deg i prosessen med å utvikle bedriften din videre, herunder:

 

·       Strategiprosesser

·       Produktutvikling

·       Markedsanalyser

·       Økonomiske analyser

·       Ringvirkningsanalyser

·       Mobilisering forskning

·       Undersøke finansieringskilder (link)

·       Søke aktuelle samarbeidspartnere

·       Tilgjengeliggjøre nettverk

 

Dersom vi finner felles interesser for samarbeid blir din bedrift en målbedrift hos oss, og bedriften kvalifiserer dermed til næringshageprogrammet. Les mer om målbedrift og næringsprogrammet her.