6653-Næringshagen-Aasta_250x313

Åsta Sortland

Daglig leder

Epost: aasta.sortland@midt-tromsnh.no

Tlf: 994 90 813

6653-Næringshagen-Irene_250x313

Irene Lange Nordahl

Prosjektleder/Forretningsutvikler

Epost: irene.nordahl@midt-tromsnh.no

Tlf: 975 79 509

6653 Næringshagen_JanTerje_250x313

Jan-Terje Jakobsen

Forretningsutvikler

Epost: jan.terje.jakobsen@midt-tromsnh.no

Tlf: 992 08 412

6653-Næringshagen-Øivind_250x313

Øivind Søreng

Forretningsutvikler

Epost: oivind.soreng@midt-tromsnh.no

Tlf: 478 49 888